INFO ESENȚIALE & REGULAMENT SMIDA JAZZ FESTIVAL 2021
INFO ESENȚIALE & REGULAMENT SMIDA JAZZ FESTIVAL 2021

Regulamentul de față se aplică pentru evenimentul Smida Jazz Festival, ediția din 2021, organizat de Asociația Transylvanian Cultural Development, în parteneriat cu societatea Euroart SRL, denumiți în continuare Organizator, și cuprinde următoarele reguli ce trebuie respectate de fiecare Participant la eveniment.

Regulamentul va fi afișat la intrarea în Festival și Camping.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului sjf.node-creative.com/info/#rules și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

Orele de începere a evenimentelor din cadrul Festivalului, precum și ordinea reprezentanților artiștilor pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

Accesul în Festival poate fi restricționat sau limitat temporar, din cauza măsurilor/restricțiilor impuse la nivel local și/sau național cu privire la numărul maximum de persoane permis, fără ca aceste restricționări/limitări să fie susceptibile de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant. În consecință, Participanții consimt asupra faptului că nu vor solicita rambursarea integrală sau parțială a sumelor achitate Organizatorului sau repararea oricărui prejudiciu în măsura în care accesul acestora în Festival este restricționat, parțial sau total, temporar, definitiv sau condiționat, ca urmare a împrejurărilor anterior menționate, înțelegând și asumându-și respectarea normelor în vigoare și recomandările autorităților publice. Toți participanții sunt supuși controlului corporal și verificării condițiilor de acces, la intrarea în Festival, în vederea asigurării condițiilor de siguranță necesare desfășurării evenimentului. Refuzul controlului corporal atrage interzicerea accesului în Festival pentru orice participant.

ACCESUL ÎN FESTIVAL ȘI CAMPING ESTE PERMIS DOAR:

– persoanelor vaccinate împotriva SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
– persoanelor care prezintă la intrare rezultatul negativ al unui test RT-PCR – nu mai vechi de 72 de ore;
– persoanelor care prezintă dovezi medicale care atestă că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV 2;
– persoanelor care prezintă la intrare rezultatul negativ al unui test antigen rapid – nu mai vechi de 24 de ore.

Rezultatul negativ al unui test rapid antigen permite accesul în Festival și/sau Camping doar în baza unui bilet/brățări valabile pentru 1 zi de eveniment.

Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la eveniment și de la verificarea în Registrul electronic național de vaccinare.

În funcție de evoluția situației epidemiologice, de normele legale și recomandările emise de către autoritățile competente, Organizatorul poate institui măsuri sau restricții suplimentare privind accesul în Festival.

1. Regulament FESTIVAL

1.1. Accesul se va face începând de vineri, 20 august, ora 10:00.

1.2. Biletul pentru o zi asigură accesul până la ora 12 a zilei următoare.

1.3. Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în festival, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază necesar brățările, atât la intrarea în incinta festivalului cât şi pe tot perimetrul festivalului. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acesteia.

1.4. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării în momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

1.5. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării adeverinței de vaccinare, a rezultatelor testelor (PCR, rapid antigen) efectuate sau a altor dovezi medicale utilizate pentru acces. Toți participanții răspund pentru valabilitatea și veridicitatea dovezilor medicale (adeverință, rezultat test, altele). Participanții înțeleg faptul că falsificarea dovezilor medicale constituie infracțiune, asumându-și toate consecințele în situația în care aceasta nu este valabilă. În plus, participanții care utilizează documente medicale false sau care nu mai sunt valabile, își pierd dreptul de acces în incinta Festivalului, Organizatorul rezervându-și dreptul de a-i însoți în exteriorul acestuia personal sau prin partenerii săi.

1.6. Copiii cu vârste până-n 14 ani, pe baza unui act doveditor, beneficiază de intrare liberă în Festival, doar însoțiți de către un adult, în baza unei brățări speciale, eliberată de către Organizator în punctul de Check-in. Copiii care au împlinit 14 ani plătesc prețul normal al abonamentului/biletului de intrare. 

1.7. Persoanele cu domiciliul în satele Smida, Giurcuța de Sus, Giurcuța de Jos, Poiana Horea, Doda Pilii și Ic Ponor, nu plătesc intrarea la festival, iar pentru a beneficia de această facilitate trebuie să prezinte un act de identitate în zona de Check-In, pentru a primi brățara de acces.

1.8. Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, participanții declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

1.9. Toți participanții sunt obligați să respecte toate normele în vigoare privind combaterea pandemiei cu virusul SARS-CoV2 care vor fi în vigoare la momentul desfășurării Festivalului, înțelegând că răspund pentru nerespectarea acestora. Participanții au obligația de a se informa în prealabil cu privire la măsurile aplicabile. Participanții trebuie să poarte mască de protecție sanitară care să acopere nasul și gura.

1.10. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului.

1.11. Orice achiziție pe perimetrul festivalului (mâncare, băutură, cărți, materiale promoționale etc.) se va face NUMAI utilizând cardurile speciale puse la dispoziție de către Organizator. Acestea pot fi ridicate de la punctele de Top-up, marcate pe hartă, de pe perimetrul festivalului iar alimentarea lor se poate face prin plăți în  numerar sau cu cardul. La eliberarea unui card se va reține o garanție de 5 lei, care va fi restituită la returnarea cardului la punctele de top-up. Sumele neutilizate de pe carduri pot fi returnate participanților, la punctele de Top-up, până cel târziu duminică, 22 august, ora 12:00. După această oră, sumele neutilizate nu vor mai putea fi returnate participanților.

1.12. În perimetrul Festivalului, pentru servirea băuturilor (cu excepția celor vândute la barul dedicat vinurilor și a produselor calde din cafea sau ceai), se va utiliza un sistem de pahare reutilizabile, de două dimensiuni, 300 și 400 ml. La prima achiziție a unei băuturi într-un astfel de pahar se va reține o garanție de 10 lei. La următoarea achiziție, paharul utilizat se va înlocui cu un pahar igienizat și nu se va mai reține. Garanția se poate restitui în punctul special amenajat de către Organizator. Nu se va restitui garanția pentru paharele care se returnează deteriorate. Opțional, paharul poate fi păstrat de către participant, caz în care garanția va fi pierdută.

1.13. Trebuie respectate toate zonele amenajate și delimitate ca atare, inclusiv cele pentru intrarea în și ieșirea din zona de desfășurare a festivalului, precum și cele ce marchează parcarea și camping-ul.

1.14. Respect și responsabilitate trebuie manifestate și în atitudinea față de mediul înconjurător, cu atât mai mult cu cât zona este arie protejată.

1.15. Vor fi amplasate pubele pentru colectare selectivă, după festival urmând ca deșeurile să fie reciclate. Vă rugăm să respectați compartimentele dedicate fiecărui tip de deșeu.

1.16. Este interzis accesul în zona de desfășurare a festivalului cu alimente și băuturi alcoolice și nealcoolice. Este permis accesul cu fructe. 

1.17. Este permis accesul cu apă doar în recipiente sigilate.

1.18. În perimetrul festivalului accesul cu bagaje mai voluminoase de 30 l este interzis. Bagajele vor fi percheziționate la intrare.

1.19. Toți participanții sunt supuși controlului corporal la intrare. În cazul refuzului de a fi supus controlului corporal, participanților le va fi refuzat accesul la eveniment.

1.20. Dacă în urma verificărilor de la intrare sau din cadrul festivalului vor fi identificate obiecte care nu respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spaţiu din afara festivalului (ex: mașină, spaţiul de cazare externă etc.) sau să le arunce la tomberoanele special amenajate pentru astfel de obiecte. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.

1.21. În cazul în care asupra unui Participant se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. În cazul în care în urma controlului vor fi găsite arme deţinute legal, nu va fi permis accesul respectivului participant în incinta festivalului, fiind contrar Regulamentului. Ne rezervam dreptul de a interzice accesul în Festival al acestor persoane și să dispunem evacuarea lor de îndată din perimetru.

1.22. Se permite părăsirea perimetrului Festivalului cu produse alimentare sau cu băuturi (alcoolice sau non-alcoolice) achiziționate din interiorul Festivalului dar NU se permite reintroducerea lor în festival. Produsele respective pot fi consumate în afara perimetrului festivalului. Produsele respective pot fi consumate în afara perimetrului Festivalului sau în Camping. 

1.23. Este permisă intrarea cu scaune pliante.

1.24. Accesul cu animale de companie este permis, sub supravegherea strictă a proprietarilor acestora, care își vor asuma responsabilitatea pentru acestea. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru comportamentul animalelor de companie prezente în Festival, proprietarul acestora fiind singurul răspunzător.

1.25. Obiectele pierdute/găsite trebuie aduse la Info Point, de unde pot fi recuperate până duminică, 22 august, ora 14. Ulterior acestei date, obiectele vor putea fi recuperate din Cluj-Napoca. 

1.26. Consumul de substanțe stupefiante cade sub incidența legislației române în vigoare.

1.27. Utilizarea focului de către participanți, prin orice mijloace, este interzisă. În Festival vor fi amenajate câteva zone de foc deschis dar acestea vor fi administrate doar de către personalul Organizatorului.

1.28. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

1.29. Este interzis accesul cu umbrele, de orice dimensiune.

1.30. Este permis accesul cu DSLR-uri.

1.31. Fotografiatul concertelor este permis doar pe parcursul primelor 3 piese ale fiecărui grup.

1.32. Este interzis fotografiatul cu flash.

1.33. În timpul probelor de sunet este interzisă fotografierea artiștilor.

1.34. Este strict interzisă introducerea și ridicarea de drone deasupra festivalului.

1.35. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului. De asemenea, participanții vor avea în vedere ca pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectare a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

1.36. Organizatorul, partenerii acestuia și presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă faptul că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale şi de a le utiliza în campanii publicitare. Participanții au dreptul de a solicita, în scris, pe adresa contact@smidjazz.ro, înlăturarea unor fotografii publicate de către Organizator.

1.37. Accesul cu bicicletele nu este permis în perimetrul festivalului, acestea trebuind parcate în zona special amenajată, lângă intrarea în festival. 

1.38. Orele de începere și de finalizare a oricăror concerte sau evenimente din cadrul Festivalului, precum și ordinea de performare a fiecărui artist pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

1.39. Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor semnalizate și indicate pe hartă, în caz de nevoie, în care vor active persoane calificate.

1.40. În interiorul perimetrului festivalului Organizatorul asigură securitatea si paza printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

1.41. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară Festivalul.

1.42. În interiorul Festivalului sunt semnalizate ieșiri pentru situații de urgență. Poziția lor se află marcată și pe harta Festivalului. Vă rugăm să vă familiarizați din timp cu poziția acestor ieșiri și să respectați indicațiile personalului Organizatorului în cazul unor situații de urgență.

Ce POȚI aduce în perimetrul festivalului

 • GHIOZDAN/ RUCSAC/ BAGAJE DE MICI DIMENSIUNI;
 • SCAUNE PLIANTE;
 • APARATE FOTO (INCLUSIV PROFESIONALE) ȘI CAMERE VIDEO;
 • MEDICAMENTE (INCLUSIV INSULINĂ); 
 • APĂ ÎN BIDOANE DIN PLASTIC SIGILATE;
 • FRUCTE;
 • ANIMALE DE COMPANIE (ÎN LESĂ).

Ce NU POȚI aduce pe teritoriul festivalului 

 • DROGURI/ SUBSTANȚE ILEGALE;
 • MÂNCARE (ALTCEVA ÎN AFARĂ DE FRUCTE) ȘI BĂUTURI ALCOOLICE SAU NONALCOOLICE; 
 • CUȚITE ȘI BRICEGE CU LAMA MAI MARE DE 6 CM; 
 • ARME (INDIFERENT DACĂ SUNT SAU NU LEGAL DEȚINUTE), EXPLOZIBIL, ETC.; 
 • ORICE OBIECT CARE CONȚINE SAU ESTE FABRICAT DIN STICLĂ;  
 • BICICLETE; 
 • UMBRELE;
 • MATERIALE PUBLICITARE (STICKERE, FLYERE, BANNERE, ETC.); 
 • BOXE, AMPLIFICATOARE SAU SISTEME AUDIO;
 • DRONE.

ATENȚIE

SE PERMITE PĂRĂSIREA PERIMETRULUI FESTIVALULUI CU PRODUSE ALIMENTARE SAU CU BĂUTURI (ALCOOLICE SAU NON-ALCOOLICE) ACHIZIȚIONATE DIN INTERIORUL FESTIVALULUI, DAR NU SE PERMITE REINTRODUCEREA LOR ÎN FESTIVAL. 

PRODUSELE RESPECTIVE POT FI CONSUMATE ÎN AFARA PERIMETRULUI FESTIVALULUI SAU ÎN CAMPING.

2. Regulament CAMPING

2.1. Campingul va fi deschis începând de vineri, 20 august, ora 10:00 și se va închide duminică, 22 august, ora 12:00.

2.2. Accesul în Camping se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator în punctul de Check-in, marcat pe hartă, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul de campare. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază necesar brățările, atât la intrarea în Camping cât şi pe tot perimetrul acestuia. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acesteia.

2.3. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării la momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

2.4. Biletul pentru o zi asigură accesul în camping până la ora 12 a următoarei zile.

2.5. Copiii cu vârste până-n 14 ani, pe baza unui act doveditor, beneficiază de intrare liberă în Camping, doar însoțiți de către un adult, în baza unei brățări speciale, eliberată de către Organizator în punctul de Check-in. Copiii care au împlinit 14 ani plătesc prețul normal al abonamentului/biletului de intrare. 

2.6. Este permisă intrarea cu alimente și apă din exterior, însă recipientele trebuie să fie sigilate.

2.7. Nu este permis accesul cu băuturi alcoolice (cu excepția celor achiziționate din interiorul Festivalului).

2.8. Este interzisă aprinderea focului și accesul cu generatoare de curent, grătare, aragazuri (cu excepția arzătoarelor portabile de mici dimensiune de tip Primus sau Campingaz)

2.9. Este obligatorie respectarea indicațiilor organizatorilor privind amplasarea corturilor. Acestea se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează în drum, în zonele de toalete și dușuri, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cort.

2.10. Întreg perimetrul de campare va fi supravegheat de către agenți de pază. Totuși vă recomandăm să nu lăsați lucruri de valoare în cort. Organizatorul nu este responsabil pentru pierderea de bunuri, distrugerea sau furtul obiectelor. În cazul în care ați pierdut ceva vă rugăm să vă adresați Info Point-ului din festival.

2.11. Accesul cu animale de companie este permis în perimetrul de campare, doar în lesă, sub supravegherea strictă a proprietarilor acestora, care își vor asuma responsabilitatea pentru acestea. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru comportamentul animalelor de companie prezente în Camping, proprietarul acestora fiind singurul răspunzător.

2.12. Pe teritoriul campingului și în zona de acces a acestuia este interzisă comercializarea bunurilor sau distribuirea gratuită a obiectelor cu scop publicitar, fără acordul scris al Organizatorului.

2.13. Este interzis accesul cu biciclete, umbrele de orice dimensiune, boxe de mari dimensiuni, amplificatoare sau sisteme audio, drone.

2.14. Participantul are obligația de a nu deteriora echipamentele din zona de camping (toalete, sistemul de iluminat, gardul etc.). Participantul care nu respectă această obligație va fi ținut răspunzător pentru repararea integrală a prejudiciului suferit și își asumă că îi va putea fi retras dreptul de acces în cadrul festivalului, de îndată și fără nicio notificare prealabilă, independent de repararea prejudiciului.

Ce POȚI aduce în camping

 • BAGAJE; 
 • MÂNCARE ȘI CONSERVE;
 • APĂ ÎN BIDOANE DE PLASTIC SIGILATE; 
 • PARFUMURI/ECHIVALENTE (INCLUSIV ÎN RECIPIENT DE STICLĂ), DEODORANTE PRECUM ȘI ORICE ALTE OBIECTE DE UZ IGIENIC & CORPORAL; 
 • APARATE FOTO PROFESIONALE ȘI CAMERE VIDEO; 
 • MEDICAMENTE (INCLUSIV INSULINĂ); 
 • BOXE PORTABILE; 
 • SCAUNE PLIANTE;
 • ARZĂTOARE PORTABILE DE TIP PRIMUS SAU CAMPINGAZ;
 • ANIMALE DE COMPANIE (ÎN LESĂ). 

Ce NU POȚI aduce în camping

 • DROGURI/ SUBSTANȚE ILEGALE;
 • FOC ȘI GENERATOARE DE CURENTE, GRĂTARE, ARAGAZURI (CU EXCEPȚIA ARZĂTOARELOR PORTABILE DE MICI DIMENSIUNI);
 • CUȚITE ȘI BRICEGE CU LAMA MAI MARE DE 6 CM; 
 • ARME (INDIFERENT DACĂ SUNT SAU NU LEGAL DEȚINUTE), EXPLOZIBIL ETC.; 
 • BĂUTURI ALCOOLICE (CU EXCEPȚIA CELOR ACHIZIȚIONATE DIN INTERIORUL FESTIVALULUI); 
 • BICICLETE; 
 • UMBRELE; 
 • BOXE DE MARI DIMENSIUNI, AMPLIFICATOARE SAU SISTEME AUDIO; 
 • DRONE.
3. Regulament CAMPERS AREA

3.1. Accesul autorulotelor și/sau a caravanelor în zona dedicată se face pe baza unui abonament special achiziționat în avans pe sjf.node-creative.com/bilete. Abonamentul se va preschimba la punctul de Check-in cu o bulină care se va lipi pe interiorul parbrizului autovehicului și astfel se va permite accesul  prin punctul special dedicat.

3.2. Participanții sunt obligați, pentru a avea acces în zona dedicată autorulotelor și/sau a caravanelor, să fie posesori ai unei brățări de acces de tip Festival & Camping.

3.3. Participanții se obligă să respecte indicațiile Organizatorului privind parcarea autorulotelor și/sau a caravanelor în zona dedicată.

3.4. Participanții se obligă să utilizeze logistica pusă la dispoziție de către Organizator (acces apă, curent electric) în prezența unui membru din echipa Organizatorului.

3.5. Deversarea toaletelor portabile este permisă doar în interiorul toaletelor pentru participanți.

3.6. Este interzisă deversarea rezervoarelor cu apă uzată (menajeră) a autorulotelor în perimetrul Campingului.

3.7. Este permis accesul cu alimente și apă din exterior, însă recipientele trebuie să fie sigilate.

3.8. Nu este permis accesul cu băuturi alcoolice (cu excepția celor achiziționate din interiorul festivalului).

3.9. Este interzisă utilizarea focului deschis.

3.10. În cazul în care autorulotele părăsesc zona dedicată, nu va fi permis un al doilea acces în această zonă.

4. Regulament PARCARE

4.1. Accesul auto va fi restricționat la intrarea în satul Smida, începând cu 20 august, ora 08:00, până pe 22 august, ora 10 (conform avizului nr. 3.641/12.07.2021 emis de către Primăria Beliș) cu prezența autorităților locale, iar parcarea autoturismelor participanților se va face exclusiv în zona special amenajată.  

4.2. Accesul autoturismelor rezidenților se va face pe baza eliberării unui permis obținut în urma dovedirii calității de rezident în Smida, în punctul special amenajat de către Organizator, la intrarea în localitate. 

4.3. Accesul autoturismelor în parcarea special amenajată se va face doar după achitarea taxei aferente, în valoare de 25 lei/autoturism/intrare. 

4.4. Tichetul de parcare poate fi folosit pentru o singură intrare. După eliberarea tichetului de către Organizator, nu va mai fi posibilă nici o rambursare a prețului achitat, indiferent de durata de staționare în zona de parcare.

4.5. Parcarea autoturismelor se va face respectând indicațiile Organizatorului. 

4.6. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru mașinile parcate sau pentru obiectele personale lăsate în mașini.

5. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

5.1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care deține un bilet valid.

5.2. Datele de desfăşurare a festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înorate etc.) iar contravaloarea biletelor achiziționate nu poate fi returnată în aceste situații.

5.3. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.

5.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

5.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau cu neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

5.6. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

5.7. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

5.8. Participantii vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.

5.9. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

6.1. Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, bază de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizita și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe sjf.node-creative.com sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul Smida Jazz Festival. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.

6.2. De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.

Regulamentul de față se aplică pentru evenimentul Smida Jazz Festival, ediția din 2021, organizat de Asociația Transylvanian Cultural Development, în parteneriat cu societatea Euroart SRL, denumiți în continuare Organizator, și cuprinde următoarele reguli ce trebuie respectate de fiecare Participant la eveniment.

Regulamentul va fi afișat la intrarea în Festival și Camping.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului sjf.node-creative.com/info/#rules și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

Orele de începere a evenimentelor din cadrul Festivalului, precum și ordinea reprezentanților artiștilor pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

Accesul în Festival poate fi restricționat sau limitat temporar, din cauza măsurilor/restricțiilor impuse la nivel local și/sau național cu privire la numărul maximum de persoane permis, fără ca aceste restricționări/limitări să fie susceptibile de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant. În consecință, Participanții consimt asupra faptului că nu vor solicita rambursarea integrală sau parțială a sumelor achitate Organizatorului sau repararea oricărui prejudiciu în măsura în care accesul acestora în Festival este restricționat, parțial sau total, temporar, definitiv sau condiționat, ca urmare a împrejurărilor anterior menționate, înțelegând și asumându-și respectarea normelor în vigoare și recomandările autorităților publice. Toți participanții sunt supuși controlului corporal și verificării condițiilor de acces, la intrarea în Festival, în vederea asigurării condițiilor de siguranță necesare desfășurării evenimentului. Refuzul controlului corporal atrage interzicerea accesului în Festival pentru orice participant.

ACCESUL ÎN FESTIVAL ȘI CAMPING ESTE PERMIS DOAR:

– persoanelor vaccinate împotriva SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
– persoanelor care prezintă la intrare rezultatul negativ al unui test RT-PCR – nu mai vechi de 72 de ore;
– persoanelor care prezintă dovezi medicale care atestă că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV 2;
– persoanelor care prezintă la intrare rezultatul negativ al unui test antigen rapid – nu mai vechi de 24 de ore.

Rezultatul negativ al unui test rapid antigen permite accesul în Festival și/sau Camping doar în baza unui bilet/brățări valabile pentru 1 zi de eveniment.

Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la eveniment și de la verificarea în Registrul electronic național de vaccinare.

În funcție de evoluția situației epidemiologice, de normele legale și recomandările emise de către autoritățile competente, Organizatorul poate institui măsuri sau restricții suplimentare privind accesul în Festival.

1. Regulament FESTIVAL

1.1. Accesul se va face începând de vineri, 20 august, ora 10:00.

1.2. Biletul pentru o zi asigură accesul până la ora 12 a zilei următoare.

1.3. Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în festival, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază necesar brățările, atât la intrarea în incinta festivalului cât şi pe tot perimetrul festivalului. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acesteia.

1.4. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării în momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

1.5. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării adeverinței de vaccinare, a rezultatelor testelor (PCR, rapid antigen) efectuate sau a altor dovezi medicale utilizate pentru acces. Toți participanții răspund pentru valabilitatea și veridicitatea dovezilor medicale (adeverință, rezultat test, altele). Participanții înțeleg faptul că falsificarea dovezilor medicale constituie infracțiune, asumându-și toate consecințele în situația în care aceasta nu este valabilă. În plus, participanții care utilizează documente medicale false sau care nu mai sunt valabile, își pierd dreptul de acces în incinta Festivalului, Organizatorul rezervându-și dreptul de a-i însoți în exteriorul acestuia personal sau prin partenerii săi.

1.6. Copiii cu vârste până-n 14 ani, pe baza unui act doveditor, beneficiază de intrare liberă în Festival, doar însoțiți de către un adult, în baza unei brățări speciale, eliberată de către Organizator în punctul de Check-in. Copiii care au împlinit 14 ani plătesc prețul normal al abonamentului/biletului de intrare. 

1.7. Persoanele cu domiciliul în satele Smida, Giurcuța de Sus, Giurcuța de Jos, Poiana Horea, Doda Pilii și Ic Ponor, nu plătesc intrarea la festival, iar pentru a beneficia de această facilitate trebuie să prezinte un act de identitate în zona de Check-In, pentru a primi brățara de acces.

1.8. Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, participanții declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

1.9. Toți participanții sunt obligați să respecte toate normele în vigoare privind combaterea pandemiei cu virusul SARS-CoV2 care vor fi în vigoare la momentul desfășurării Festivalului, înțelegând că răspund pentru nerespectarea acestora. Participanții au obligația de a se informa în prealabil cu privire la măsurile aplicabile. Participanții trebuie să poarte mască de protecție sanitară care să acopere nasul și gura.

1.10. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului.

1.11. Orice achiziție pe perimetrul festivalului (mâncare, băutură, cărți, materiale promoționale etc.) se va face NUMAI utilizând cardurile speciale puse la dispoziție de către Organizator. Acestea pot fi ridicate de la punctele de Top-up, marcate pe hartă, de pe perimetrul festivalului iar alimentarea lor se poate face prin plăți în  numerar sau cu cardul. La eliberarea unui card se va reține o garanție de 5 lei, care va fi restituită la returnarea cardului la punctele de top-up. Sumele neutilizate de pe carduri pot fi returnate participanților, la punctele de Top-up, până cel târziu duminică, 22 august, ora 12:00. După această oră, sumele neutilizate nu vor mai putea fi returnate participanților.

1.12. În perimetrul Festivalului, pentru servirea băuturilor (cu excepția celor vândute la barul dedicat vinurilor și a produselor calde din cafea sau ceai), se va utiliza un sistem de pahare reutilizabile, de două dimensiuni, 300 și 400 ml. La prima achiziție a unei băuturi într-un astfel de pahar se va reține o garanție de 10 lei. La următoarea achiziție, paharul utilizat se va înlocui cu un pahar igienizat și nu se va mai reține. Garanția se poate restitui în punctul special amenajat de către Organizator. Nu se va restitui garanția pentru paharele care se returnează deteriorate. Opțional, paharul poate fi păstrat de către participant, caz în care garanția va fi pierdută.

1.13. Trebuie respectate toate zonele amenajate și delimitate ca atare, inclusiv cele pentru intrarea în și ieșirea din zona de desfășurare a festivalului, precum și cele ce marchează parcarea și camping-ul.

1.14. Respect și responsabilitate trebuie manifestate și în atitudinea față de mediul înconjurător, cu atât mai mult cu cât zona este arie protejată.

1.15. Vor fi amplasate pubele pentru colectare selectivă, după festival urmând ca deșeurile să fie reciclate. Vă rugăm să respectați compartimentele dedicate fiecărui tip de deșeu.

1.16. Este interzis accesul în zona de desfășurare a festivalului cu alimente și băuturi alcoolice și nealcoolice. Este permis accesul cu fructe. 

1.17. Este permis accesul cu apă doar în recipiente sigilate.

1.18. În perimetrul festivalului accesul cu bagaje mai voluminoase de 30 l este interzis. Bagajele vor fi percheziționate la intrare.

1.19. Toți participanții sunt supuși controlului corporal la intrare. În cazul refuzului de a fi supus controlului corporal, participanților le va fi refuzat accesul la eveniment.

1.20. Dacă în urma verificărilor de la intrare sau din cadrul festivalului vor fi identificate obiecte care nu respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spaţiu din afara festivalului (ex: mașină, spaţiul de cazare externă etc.) sau să le arunce la tomberoanele special amenajate pentru astfel de obiecte. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.

1.21. În cazul în care asupra unui Participant se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. În cazul în care în urma controlului vor fi găsite arme deţinute legal, nu va fi permis accesul respectivului participant în incinta festivalului, fiind contrar Regulamentului. Ne rezervam dreptul de a interzice accesul în Festival al acestor persoane și să dispunem evacuarea lor de îndată din perimetru.

1.22. Se permite părăsirea perimetrului Festivalului cu produse alimentare sau cu băuturi (alcoolice sau non-alcoolice) achiziționate din interiorul Festivalului dar NU se permite reintroducerea lor în festival. Produsele respective pot fi consumate în afara perimetrului festivalului. Produsele respective pot fi consumate în afara perimetrului Festivalului sau în Camping. 

1.23. Este permisă intrarea cu scaune pliante.

1.24. Accesul cu animale de companie este permis, sub supravegherea strictă a proprietarilor acestora, care își vor asuma responsabilitatea pentru acestea. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru comportamentul animalelor de companie prezente în Festival, proprietarul acestora fiind singurul răspunzător.

1.25. Obiectele pierdute/găsite trebuie aduse la Info Point, de unde pot fi recuperate până duminică, 22 august, ora 14. Ulterior acestei date, obiectele vor putea fi recuperate din Cluj-Napoca. 

1.26. Consumul de substanțe stupefiante cade sub incidența legislației române în vigoare.

1.27. Utilizarea focului de către participanți, prin orice mijloace, este interzisă. În Festival vor fi amenajate câteva zone de foc deschis dar acestea vor fi administrate doar de către personalul Organizatorului.

1.28. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

1.29. Este interzis accesul cu umbrele, de orice dimensiune.

1.30. Este permis accesul cu DSLR-uri.

1.31. Fotografiatul concertelor este permis doar pe parcursul primelor 3 piese ale fiecărui grup.

1.32. Este interzis fotografiatul cu flash.

1.33. În timpul probelor de sunet este interzisă fotografierea artiștilor.

1.34. Este strict interzisă introducerea și ridicarea de drone deasupra festivalului.

1.35. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului. De asemenea, participanții vor avea în vedere ca pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectare a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

1.36. Organizatorul, partenerii acestuia și presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă faptul că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale şi de a le utiliza în campanii publicitare. Participanții au dreptul de a solicita, în scris, pe adresa contact@smidjazz.ro, înlăturarea unor fotografii publicate de către Organizator.

1.37. Accesul cu bicicletele nu este permis în perimetrul festivalului, acestea trebuind parcate în zona special amenajată, lângă intrarea în festival. 

1.38. Orele de începere și de finalizare a oricăror concerte sau evenimente din cadrul Festivalului, precum și ordinea de performare a fiecărui artist pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

1.39. Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor semnalizate și indicate pe hartă, în caz de nevoie, în care vor active persoane calificate.

1.40. În interiorul perimetrului festivalului Organizatorul asigură securitatea si paza printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

1.41. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară Festivalul.

1.42. În interiorul Festivalului sunt semnalizate ieșiri pentru situații de urgență. Poziția lor se află marcată și pe harta Festivalului. Vă rugăm să vă familiarizați din timp cu poziția acestor ieșiri și să respectați indicațiile personalului Organizatorului în cazul unor situații de urgență.

Ce POȚI aduce în perimetrul festivalului

 • GHIOZDAN/ RUCSAC/ BAGAJE DE MICI DIMENSIUNI;
 • SCAUNE PLIANTE;
 • APARATE FOTO (INCLUSIV PROFESIONALE) ȘI CAMERE VIDEO;
 • MEDICAMENTE (INCLUSIV INSULINĂ); 
 • APĂ ÎN BIDOANE DIN PLASTIC SIGILATE;
 • FRUCTE;
 • ANIMALE DE COMPANIE (ÎN LESĂ).

Ce NU POȚI aduce pe teritoriul festivalului 

 • DROGURI/ SUBSTANȚE ILEGALE;
 • MÂNCARE (ALTCEVA ÎN AFARĂ DE FRUCTE) ȘI BĂUTURI ALCOOLICE SAU NONALCOOLICE; 
 • CUȚITE ȘI BRICEGE CU LAMA MAI MARE DE 6 CM; 
 • ARME (INDIFERENT DACĂ SUNT SAU NU LEGAL DEȚINUTE), EXPLOZIBIL, ETC.; 
 • ORICE OBIECT CARE CONȚINE SAU ESTE FABRICAT DIN STICLĂ;  
 • BICICLETE; 
 • UMBRELE;
 • MATERIALE PUBLICITARE (STICKERE, FLYERE, BANNERE, ETC.); 
 • BOXE, AMPLIFICATOARE SAU SISTEME AUDIO;
 • DRONE.

ATENȚIE

SE PERMITE PĂRĂSIREA PERIMETRULUI FESTIVALULUI CU PRODUSE ALIMENTARE SAU CU BĂUTURI (ALCOOLICE SAU NON-ALCOOLICE) ACHIZIȚIONATE DIN INTERIORUL FESTIVALULUI, DAR NU SE PERMITE REINTRODUCEREA LOR ÎN FESTIVAL. 

PRODUSELE RESPECTIVE POT FI CONSUMATE ÎN AFARA PERIMETRULUI FESTIVALULUI SAU ÎN CAMPING.

2. Regulament CAMPING

2.1. Campingul va fi deschis începând de vineri, 20 august, ora 10:00 și se va închide duminică, 22 august, ora 12:00.

2.2. Accesul în Camping se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator în punctul de Check-in, marcat pe hartă, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul de campare. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază necesar brățările, atât la intrarea în Camping cât şi pe tot perimetrul acestuia. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acesteia.

2.3. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării la momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

2.4. Biletul pentru o zi asigură accesul în camping până la ora 12 a următoarei zile.

2.5. Copiii cu vârste până-n 14 ani, pe baza unui act doveditor, beneficiază de intrare liberă în Camping, doar însoțiți de către un adult, în baza unei brățări speciale, eliberată de către Organizator în punctul de Check-in. Copiii care au împlinit 14 ani plătesc prețul normal al abonamentului/biletului de intrare. 

2.6. Este permisă intrarea cu alimente și apă din exterior, însă recipientele trebuie să fie sigilate.

2.7. Nu este permis accesul cu băuturi alcoolice (cu excepția celor achiziționate din interiorul Festivalului).

2.8. Este interzisă aprinderea focului și accesul cu generatoare de curent, grătare, aragazuri (cu excepția arzătoarelor portabile de mici dimensiune de tip Primus sau Campingaz)

2.9. Este obligatorie respectarea indicațiilor organizatorilor privind amplasarea corturilor. Acestea se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează în drum, în zonele de toalete și dușuri, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cort.

2.10. Întreg perimetrul de campare va fi supravegheat de către agenți de pază. Totuși vă recomandăm să nu lăsați lucruri de valoare în cort. Organizatorul nu este responsabil pentru pierderea de bunuri, distrugerea sau furtul obiectelor. În cazul în care ați pierdut ceva vă rugăm să vă adresați Info Point-ului din festival.

2.11. Accesul cu animale de companie este permis în perimetrul de campare, doar în lesă, sub supravegherea strictă a proprietarilor acestora, care își vor asuma responsabilitatea pentru acestea. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru comportamentul animalelor de companie prezente în Camping, proprietarul acestora fiind singurul răspunzător.

2.12. Pe teritoriul campingului și în zona de acces a acestuia este interzisă comercializarea bunurilor sau distribuirea gratuită a obiectelor cu scop publicitar, fără acordul scris al Organizatorului.

2.13. Este interzis accesul cu biciclete, umbrele de orice dimensiune, boxe de mari dimensiuni, amplificatoare sau sisteme audio, drone.

2.14. Participantul are obligația de a nu deteriora echipamentele din zona de camping (toalete, sistemul de iluminat, gardul etc.). Participantul care nu respectă această obligație va fi ținut răspunzător pentru repararea integrală a prejudiciului suferit și își asumă că îi va putea fi retras dreptul de acces în cadrul festivalului, de îndată și fără nicio notificare prealabilă, independent de repararea prejudiciului.

Ce POȚI aduce în camping

 • BAGAJE; 
 • MÂNCARE ȘI CONSERVE;
 • APĂ ÎN BIDOANE DE PLASTIC SIGILATE; 
 • PARFUMURI/ECHIVALENTE (INCLUSIV ÎN RECIPIENT DE STICLĂ), DEODORANTE PRECUM ȘI ORICE ALTE OBIECTE DE UZ IGIENIC & CORPORAL; 
 • APARATE FOTO PROFESIONALE ȘI CAMERE VIDEO; 
 • MEDICAMENTE (INCLUSIV INSULINĂ); 
 • BOXE PORTABILE; 
 • SCAUNE PLIANTE;
 • ARZĂTOARE PORTABILE DE TIP PRIMUS SAU CAMPINGAZ;
 • ANIMALE DE COMPANIE (ÎN LESĂ). 

Ce NU POȚI aduce în camping

 • DROGURI/ SUBSTANȚE ILEGALE;
 • FOC ȘI GENERATOARE DE CURENTE, GRĂTARE, ARAGAZURI (CU EXCEPȚIA ARZĂTOARELOR PORTABILE DE MICI DIMENSIUNI);
 • CUȚITE ȘI BRICEGE CU LAMA MAI MARE DE 6 CM; 
 • ARME (INDIFERENT DACĂ SUNT SAU NU LEGAL DEȚINUTE), EXPLOZIBIL ETC.; 
 • BĂUTURI ALCOOLICE (CU EXCEPȚIA CELOR ACHIZIȚIONATE DIN INTERIORUL FESTIVALULUI); 
 • BICICLETE; 
 • UMBRELE; 
 • BOXE DE MARI DIMENSIUNI, AMPLIFICATOARE SAU SISTEME AUDIO; 
 • DRONE.
3. Regulament CAMPERS AREA

3.1. Accesul autorulotelor și/sau a caravanelor în zona dedicată se face pe baza unui abonament special achiziționat în avans pe sjf.node-creative.com/bilete. Abonamentul se va preschimba la punctul de Check-in cu o bulină care se va lipi pe interiorul parbrizului autovehicului și astfel se va permite accesul  prin punctul special dedicat.

3.2. Participanții sunt obligați, pentru a avea acces în zona dedicată autorulotelor și/sau a caravanelor, să fie posesori ai unei brățări de acces de tip Festival & Camping.

3.3. Participanții se obligă să respecte indicațiile Organizatorului privind parcarea autorulotelor și/sau a caravanelor în zona dedicată.

3.4. Participanții se obligă să utilizeze logistica pusă la dispoziție de către Organizator (acces apă, curent electric) în prezența unui membru din echipa Organizatorului.

3.5. Deversarea toaletelor portabile este permisă doar în interiorul toaletelor pentru participanți.

3.6. Este interzisă deversarea rezervoarelor cu apă uzată (menajeră) a autorulotelor în perimetrul Campingului.

3.7. Este permis accesul cu alimente și apă din exterior, însă recipientele trebuie să fie sigilate.

3.8. Nu este permis accesul cu băuturi alcoolice (cu excepția celor achiziționate din interiorul festivalului).

3.9. Este interzisă utilizarea focului deschis.

3.10. În cazul în care autorulotele părăsesc zona dedicată, nu va fi permis un al doilea acces în această zonă.

4. Regulament PARCARE

4.1. Accesul auto va fi restricționat la intrarea în satul Smida, începând cu 20 august, ora 08:00, până pe 22 august, ora 10 (conform avizului nr. 3.641/12.07.2021 emis de către Primăria Beliș) cu prezența autorităților locale, iar parcarea autoturismelor participanților se va face exclusiv în zona special amenajată.  

4.2. Accesul autoturismelor rezidenților se va face pe baza eliberării unui permis obținut în urma dovedirii calității de rezident în Smida, în punctul special amenajat de către Organizator, la intrarea în localitate. 

4.3. Accesul autoturismelor în parcarea special amenajată se va face doar după achitarea taxei aferente, în valoare de 25 lei/autoturism/intrare. 

4.4. Tichetul de parcare poate fi folosit pentru o singură intrare. După eliberarea tichetului de către Organizator, nu va mai fi posibilă nici o rambursare a prețului achitat, indiferent de durata de staționare în zona de parcare.

4.5. Parcarea autoturismelor se va face respectând indicațiile Organizatorului. 

4.6. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru mașinile parcate sau pentru obiectele personale lăsate în mașini.

5. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

5.1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care deține un bilet valid.

5.2. Datele de desfăşurare a festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înorate etc.) iar contravaloarea biletelor achiziționate nu poate fi returnată în aceste situații.

5.3. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.

5.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

5.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau cu neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

5.6. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

5.7. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

5.8. Participantii vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.

5.9. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

6.1. Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, bază de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizita și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe sjf.node-creative.com sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul Smida Jazz Festival. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.

6.2. De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.

Contactează-ne!

Termeni şi condiţii

Lasă-ne adresa ta ca să afli noutățile!

Termeni și condiții